ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛАСТИЧНИХ ЩІТКОПОДІБНИХ ГВИНТОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ

  • Станько А.І.

Анотація

У статті представлено розроблену технологію виготовлення запатентованих еластичних щіткоподібних гвинтових робочих органів з обґрунтуванням їх вартості та дослідження впливу їх конструктивних параметрів на величину деформації волокон щіткоподібного гвинтового робочого органу з можливістю прогнозування протидії навантаженню зі сторони матеріалу, що транспортується. із забезпеченням деформації волокон в межах гранично допустимої величини без зворотного руху окремих елементів сипкого матеріалу із зменшенням його травмування. Представлено конструкцію розробленого на основі отриманих патентів України гвинтового робочого органу із щіткоподібною еластичною поверхнею та додаткові операції його виготовлення із розрахунком додаткових витрат, що пов’язані із особливістю конструкції. Представлено результати експериментальних досліджень величини максимальної деформації нейлонових волокон еластичного щіткоподібного гвинтового робочого органу. Виведено рівняння регресії для прогнозування величини деформації волокон залежно від діаметра поперечного перерізу волокна, довжини робочої частини волокон еластичного щіткоподібного гвинтового робочого органу та навантаження від мірних вантажів. Побудовано відповідні поверхні відгуку.

Опубліковано
2023-02-01