ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ ТОРЦЕШЛІФУВАЛЬНИХ АВТОМАТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОПЕРАЦІЙНУ ТОЧНІСТЬ ОБРОБЛЕННЯ ПІДШИПНИКОВОЇ СТАЛІ ШХ15

  • Пташенчук В.В.
  • Денисюк В.Ю.
  • Симонюк В.П.

Анотація

В статті проведено вимірювання теплових деформацій торцешліфувального автомата з метою забезпечення необхідного рівня геометричної точності кілець роликопідшипників та зменшення кількості дефектів в ході виготовлення підшипників кочення.

Оброблення торцевих поверхонь кілець підшипників проводиться із застосуванням потужних електроприводів від 25 до 50 кВт, значна частина електричної енергії перетворються в теплову та поглинається технологічним обладнанням. Нехтувати таким впливом для забезпечення високої геометричної точності оброблення кілець підшипників, яка характеризується одиницями та десятками мкм неможливо, оскільки тепло розсіюється нерівномірно та потребує кількісної оцінки теплодеформаційної стійкості для коректного налагодження виробничого обладнання з метою забезпечення високої розмірної стійкості оброблюваних заготовок.

Встановлено, що під дією теплових деформації вузлів торцешліфувального автомата абразивні різальні інструменти змінюють своє положення у вертикальній та горизонтальній площинах. Стабілізація положення абразивів має різний часовий діапазон залежно від джерела тепла: від шпиндельних опор – на протязі 2 годин, від змащувально-охолоджувальної рідини – через 5 годин.  В загальному балансі теплових деформацій торцешліфувального автомата зміщення шліфувальних кругів, зумовлених зміною температури змащувально-охолоджувальної рідини знаходиться в межах 75-80%. Зміна положення фланців шпинделів торцешліфувального автомата за 5 годин роботи у вертикальній площині склала 59 мкм та є причиною появи непаралельності торців кілець.

Опубліковано
2023-02-01