ВАЛІДАЦІЯ НЕСТАНДАРТИЗОАНИХ МЕТОДИК КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

  • Пастущин Л.Б.

Анотація

Ціллю даної статті є розробка процедури валідації нестандартизованих методик калібрування засобів вимірювальної техніки. Основним завданням калібрувальних лабораторій на підприємствах є забезпечення єдності вимірювання та метрологічної простежуваності результатів вимірювання під час калібрування засобів вимірювальної техніки, що в свою чергу є неможливим без застосування   методик калібрування. Впровадження європейських стандартів, що регламентують акредитацію і  діяльність калібрувальних лабораторій, дають можливість метрологам розробляти власні методики калібрування засобів вимірювальної техніки з подальшою їх валідацією. Якщо замовник не вказує метод, який потрібно використовувати під час калібрування засобу вимірювальної техніки, то використовуються відповідні методи та методики, опубліковані у міжнародних, регіональних чи національних стандартах або видані авторитетними технічними організаціями. Методики калібрування засобів вимірювальної техніки  розроблені  та модифіковані метрологічними підрозділами,  можуть також використовуватись з подальшою їх валідацією. Калібрувальна або випробувальна лабораторія повинна розробити відповідну процедуру валідації  і проводити валідацію розроблених калібрувальною лабораторією методик калібрування засобів вимірювальної техніки  які знаходяться в експлуатації в випробувальних і калібрувальних лабораторіях. Викладений матеріал надає практичні  рекомендації, щодо розроблення власних процедур валідації нестандартизованих методик калібрування засобів вимірювальної техніки.

Опубліковано
2023-02-01