СЕНСОРИ ВИГИНУ НА ОСНОВІ НАНОЦЕЛЮЛОЗИ З МОДИФІКОВАНОЮ ГІДРОФОБНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

  • Найдьонов А.О.
  • Коваль В.М.
  • Душейко М.Г.
  • Барбаш В.А.

Анотація

В роботі пропонується вирішення проблеми значної гідрофільності сенсорів вигину на основі наноцелюлози (НЦ) за рахунок обробки поверхні приладів гідрофобними матеріалами. В якості гідрофобних агентів використано розчин фторкарбонової смоли (ФКС) та розчин силікону. В роботі використано три різних методики оцінювання гідрофобних властивостей матеріалів: метод візуального огляду, гравіметричний метод та ємнісний метод. Показано, що нанесення гідрофобних покриттів знижує зміну маси наноцелюлози при дії вологи на 9-18%, в той час як для немодифікованої НЦ цей показник становить 106%. При цьому швидкість адсорбції вологи на поверхні наноцелюлози зменшується з 53 нФ/хв (для чистої НЦ) до 2.5-8.1 нФ/хв (для ФКС та силікону). Нанесення гідрофобних покриттів не впливає на їх часову стабільність, але покращує величину тензочутливості для гідрофобного покриття ФКС та значно покращує реверсивність для обох покриттів (ФКС та силікону) сенсорів вигину.

Опубліковано
2023-02-01