МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ВИЗНАЧЕННІ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОВІДДАЧІ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА

  • Малісевич В.В.
  • Середюк О.Є.

Анотація

Наведено доцільність розроблення технічних рішень для здійснення обліку природного газу в одиницях енергії і необхідність проведення метрологічних досліджень сучасних технічних засобів у цій сфері. Здійснено комп’ютерне моделювання методом Монте-Карло алгоритмічного методу експериментального визначення коефіцієнта тепловіддачі термоанемометра. Досліджено взаємозв’язок сумарної стандартної невизначеності коефіцієнта тепловіддачі термоанемометричного перетворювача від максимально допустимої похибки вимірювання параметрів робочого середовища та умов функціонування термоанемометра. Встановлено ступінь впливу на невизначеність коефіцієнта тепловіддачі термоанемометра при застосуванні рівномірного і трикутного законів розподілу результатів вимірювання геометричних розмірів чутливого елемента термоанемометричного перетворювача. Експериментально виявлений нормальний закон розподілу невизначеності коефіцієнта тепловіддачі термоанемометра незважаючи на рівномірний або трикутний закон розподілу вимірюваних значень геометричних розмірів чутливого елемента термоанемометричного перетворювача. Встановлено практично однакові закономірності зміни розрахункових значень невизначеності коефіцієнта тепловіддачі при використанні рівномірного і трикутного законів розподілу при вимірюванні електричного струму через чутливий елемент термоанемометричного перетворювача і його електричного опору, а також незначне (до 0,1 %) розходження результатів отриманих невизначеностей коефіцієнта тепловіддачі при вимірюванні температури робочого середовища.

Опубліковано
2023-02-01