ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ПОВЕРХНІ

  • Лапченко Ю.С.
  • Мельник М.В..

Анотація

В статті проведено дослідження технологічного походження нерівностей поверхні шляхом аналізу впливу технологічних факторів на формоутворення нерівностей поверхні доцільно, у всякому разі в першому наближенні, представити їхню сукупність як лінійну систему впливів, що дозволяє на основі теореми суперпозиції розглядати послідовно ефекти впливу окремих факторів, змінюючи одні фактори іншими, їм еквівалентними. Оскільки дія найважливіших формотворних факторів періодична чи майже періодична, то на основі теореми про спектри поверхні можна простежити ефекти впливу кожного з них, розглядаючи спектри поверхонь і їхніх профілів. Такий підхід дозволяє на основі теореми про частотну діагностику судити про причетність тих чи інших факторів до утворення важливих в експлуатаційному відношенні особливостей профілю нерівностей і його складових. У випадку недостатності випадкової складової профілю нерівностей поверхні можна використовувати на основі відповідної теореми довірчу оцінку профілів, застосовуючи розподіл Стьюдента і Фішера.

Дослідження технологічного походження нерівностей поверхні показало що для аналізу спектра нерівностей в разі застосування електронного аналізатора спектрів і частотних характеристик (АСЧХ) необхідно нижню границю вимірювання встановити на 20 Гц. З аналізу аналітичних і експериментальних досліджень точності формоутворення кілець підшипників на операціях точіння і шліфування випливає, що похибки форми від пружних деформацій деталі під дією сил різання складають 80-85% сумарної похибки.

Опубліковано
2023-02-01