РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ КАЛІБРУВАННЯ ТРУБОПОРШНЕВИХ ПОВІРОЧНИХ УСТАНОВОК ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПАКТ-ПРУВЕРА З КОМПАРАТОРОМ

  • Кепещук Т.В.
  • Кепещук Д.Т.

Анотація

У роботі відмічено, що калібрування вимірювального обладнання (засобів вимірювальної техніки, еталонів), як один із видів метрологічних робіт, що відносяться до метрологічного контролю, безпосередньо пов’язана зі встановленням та контролем метрологічних характеристик ЗВТ та еталонів. Калібруванню в добровільному порядку можуть підлягати засоби вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері та/або поза сферою законодавчо регульованої метрології. Калібруванню також підлягають вторинні та робочі еталони.  Калібрування та оформлення його результатів проводяться відповідно до методик калібрування. Розглянуто вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту методик калібрування. Розроблено методику калібрування трубопошневої повірочної установки (ТПУ) з застосуванням еталонного компакт-прувера з компаратором, що пройшла апробацію та застосовується при калібруванні еталонних трубопоршневих установок, які експлуатуються на об’єктах АТ «Укртранснафта». Застосування вказаної методики калібрування дало можливість забезпечити метрологічну простежуваність від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки, що застосовуються для обліку нафти та нафтопродуктів.

Опубліковано
2023-02-01