МЕТОД ВИЗНАЧЕНННЯ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ В БУДІВЛЯХ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ

  • Беспалова А.В.,
  • Романюк В.П.,
  • O.П. Дашковська
  • Книш О.І.
  • Файзуліна О.А.

Анотація

Проведений аналіз аварійної роботи електромереж в будівлях історичної забудови міст, в яких дуже збільшилась насиченість приміщень технічними системами життєзабезпечення, в результаті чого збільшилось навантаження електричних мереж і виділення теплової енергії в ділянках з великими перехідними опорами (ВПО). Елементи захисту від ВПО в таких електромережах не передбачаються.

Запропонований метод дозволяє визначити аварійні електромережі з ВПО, які перетворюють частину електричної енергії в теплову, що приводить до займання електричних кабелів. Він оснований на порівняні величини напруги, поданої на вхід електромережі, яка досліджується, з величиною напруги на електричному приладі даної електромережі. Це дозволяє завчасно виявити можливе електричне джерело займання, електромережу з ділянками ВПО, завчасно її відремонтувати, або замінити на нову. Це зменшить ризик виникнення пожежі по причині теплової дії електричної енергії.

Опубліковано
2023-01-31