МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ АУДІО-ФАЙЛІВ

  • Світловський Є.В.
Ключові слова: цифровий водяний знак, аудіофайл, нейромережа, модель, алгоритм, маркування, цифровий контент, аудіодані, середньоквадратична похибка.

Анотація

В статті описано методи сучасної теорії інформаційних процесів та систем, а саме: методи теорії статистичних рішень; методи теорії ймовірностей та математичної статистики; технології об'єктно-орієнтованого програмування; теорія випадкових процесів та полів методи та технології статистичного імітаційного моделювання; методи цифрової обробки та розпізнавання сигналів та зображень; апарат штучних нейронних мереж; методи комп'ютерної стеганографії, а також технології проведення прямого комп'ютерного експерименту, що виконується по відношенню до реальних об'єктів цифрового контенту. Отримано моделі і алгоритми створення цифрових водяних знаків для об'єктів звукових форматів. Алгоритми створення цифрових водяних знаків для об'єктів, формат представлення даних, а також дослідження їх можливості для застосування файлів звукових форматів. Методики та результати аналізу статистичної помітності і можливості відновлення вбудованої послідовності ЦВЗ стороннім спостерігачем для оцінки якості ЦВЗ в об'єктах звукових форматів. Встановлено доцільність побудови та використання універсальних стискаючих перетворень для стеганографічного вбудовування ЦВЗ в об'єкти-контейнери різних типів з мінімальним рівнем дисперсії спотворень на основі штучних двошарових нейронних мереж прямого поширення, що дає змогу підвищити ефективність та захищеність передачі прихованих даних каналами зв’язку. Розробка спеціального математичного та програмного забезпечення з метою створення цифрових водяних знаків як засобів прихованого маркування об'єктів цифрового контенту, які забезпечують ефективний контроль використання об'єктів інтелектуальної власності, а також для діагностики аудіоданих.

Опубліковано
2024-06-02