ВИКОРИСТАННЯ ОДНОПЛАТНОГО КОМП’ЮТЕРА RASPBERRY PI ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ФЕРМЕНТАЦІЇ МОЛОКА ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СИРУ

  • Маркіна Л.М.
  • Смолянкін О.О.
  • Сацик В.О.
  • Решетило О.М.
Ключові слова: ферментація, регулювання температури, система автоматичного керування, стійкість, критерій Найквіста, годограф Михайлова, одноплатний комп’ютер Raspberry Pi

Анотація

Проведено дослідження харчової промисловості та визначено ряд проблем, які пов’язані з низьким технічним рівнем підприємств та використанням ручної праці, що впливає на якість та ефективність виробництва. Особливу увагу приділено ділянці ферментації молока при виробництві сиру, визначено нестійкість системи керування. Було застосовано методику теорії автоматичного керування з корекцією параметрів системи, що дозволило досягнути стійкості системи. Для покращення показників якості системи розглянуто використання одноплатного комп’ютера Raspberry Pi, здійснено підбір необхідних технічних засобів автоматизації, розроблено  електричну схему регулювання температури в процесі ферментації з PID – регулятором. Отримано перехідні характеристики та визначено час регулювання системи.

Опубліковано
2024-06-02