ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗМОЧУВАННЯ КРОВ’Ю БІОМАТЕРАЛІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ЙОГО КОНТРОЛЮ

  • Витвицька Л.А.
  • Чуйко М.М.
  • Біліщук В.Б.
  • Витвицький З.Я.
  • Лаврук Х.З.
Ключові слова: моделювання процесу кровообігу, змочування штучних судин і стентів, ультразвукові коливання, пружні властивості судин, компресійна еластографія, зсувна хвиля

Анотація

Обгрунтовано необхідність здійснення моделювання процесу змочування кров’ю біоматеріалів, з яких виготовляються  судинні трансплантати, стенти, клапани, як основної умови визначення реакції крові людини на чужорідні матеріали. Індивідуальність людського організму  зумовлює необхідність проведення контролю у динаміці, тобто  експрес-аналізу процесу змочування кров’ю  для уникнення негативних наслідків. Встановлено взаємозв’язок пружних властивостей штучної судини або судини, в якій знаходиться стент, і ступеня змочуваності кров’ю внутрішньої поверхні судини чи стенту.. Встановлено доцільність здійснювати контроль процесу змочування кров’ю ультразвуковим методом. Проаналізовано різні методи дослідження пружних властивостей судин на основі моделювання процесу контролю за допомогою ультразвукових коливань, отриманих на основі компресії (здавлювання)  і деформування шляхом зсуву шарів тіла, через які проходять ультразвукові коливання.   Обгрунтовано доцільність використання зсувної хвилі. При цьому необхідно не тільки визначати амплітуду відбитої від пружної поверхні судини зсувної хвилі, але й визначати  її швидкість,   тобто кількісні показники пружності.

Опубліковано
2024-06-02