ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ТОЧНОСТІ БАЗУВАННЯ БАГАТОСТУПІНЧАТИХ ВАЛІВ

  • Гальчук Т.Н.
Ключові слова: похибка базування, призми, вал, обробка, часова гнучкість, оптимізація

Анотація

Проведено аналіз конструкцій верстатних пристроїв для встановлення валів на жорстких опорних призмах, в універсальних машинних лещатах та у збірно-розбірному пристрої. Встановлено, що коефіцієнт часової гнучкості, який характеризується часом переналагодження пристрою, величиною партії запуску деталей та часом обробки деталі має найвищі показники часової гнучкості для компонування збірно-розбірного пристрою. Встановлено, що доцільно використовувати такий пристрій для партії запуску заготовок  більше 3 штук, якщо основний час обробки 1 хвилина. Проведені аналітичні дослідження точності базування багатоступінчатих валів у призмах для двох варіантів опорних шийок: базові поверхні мають  однаковий квалітет точності, базові поверхні мають різні квалітети точності. Дослідження  показали, що величина похибки базування для опорних шийок по першому варіанту  збільшується зі збільшенням діаметру  базових поверхонь заготовок та зменшенням кута призми α. По-другому варіанту - величина похибки базування збільшується в разі збільшення точності обробки шийки та  зменшенні величини кута призми  α.. Отримані результати вказують на доцільність використання конструкції базуючої призми з кутом α=1200 для встановлення  валів по опорних шийках Ø50…80 мм.

Опубліковано
2024-01-09