МЕТОД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНО – ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ В ФУКЦІОНАЛЬНИХ ДОПОВНЕННЯХ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ

  • Шульга О.В.
  • Сокіріна В.О.

Анотація

В статті проведений аналіз ефективності керування вимірювальними каналами і метод вибору оптимального плану розподілу інформаційних потоків при змінних умовах в мережі інформаційно вимірювальної системи контрольно – коригуючих станцій супутникових навігаційних систем. В умовах функціонування мережі, коли час обробки сигналів у вузлі комутації займає певний час, а важливість інформації має різні значення, виникає необхідність організації черг заявок на обслуговування інформації. Основна мета такої організації полягає в зменшенні втрат інформації в мережі при передачі за умов використання транзитних шляхів. Динамічна перебудова черги на вузлах в свою чергу забезпечує зменшення втрат заявок з причини їх «старіння». Встановлено, що особливе місце в комутаційній підсистемі займає система управління, яка здійснює контроль за збором, обробкою і надалі переміщенням трафіку в мережах, розподілом мережевих комутаційних ресурсів відповідно до заданих пріоритетів. Очевидно, що застосування в складі комутаційної структури систем динамічного управління інформаційними потоками забезпечить необхідну якість функціонування мережі, оперативну реакцію на мало інерційні ситуації в реальному масштабі часу.

Динамічне керування розподілом потоків може бути здійснено як за рахунок управління структурою мережі шляхом зміни ємності пучків каналів, або перерозподілом каналів мережі при зміні інформаційних взаємодій між окремими парами вузлів комутації, так і за рахунок управління шляхами передачі потоків без зміни структури мережі. Очевидно, що другий спосіб є як економічно, так і апаратно більш вигідним, оскільки зміни структури мережі мінімальні.

Опубліковано
2023-09-12