АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ МАШИНОЇ ЛОГІКИ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

  • Смолянкін О.О.
  • Смолянкін О.О.
  • Сацик О.В.
  • Сацик В.О.
  • Решетило О.М.

Анотація

Аналіз алгоритмів машинної логіки та штучного інтелекту для побудови систем прийняття рішень є важливим етапом досліджень у цій області. У процесі аналізу вивчаються різні алгоритми та методи, які використовуються для розробки систем прийняття рішень, зокрема базовані на машинній логіці та штучному інтелекті. Одним із прикладів штучного інтелекту для розв'язання логічних завдань є використання нейронних мереж. Нейронні мережі є потужним інструментом для моделювання та вирішення різноманітних задач. Застосування нейронних мереж для вирішення логічних прикладів може включати створення моделей, які навчаються на основі вхідних даних і здатні зробити висновки на основі цих даних. Наприклад, можна побудувати систему штучного інтелекту, яка використовує нейронну мережу для вирішення логічних прикладів на мові JavaScript. У такій системі можуть бути визначені правила та умови, за якими нейронна мережа буде приймати рішення. Навчання нейронної мережі здійснюється на основі тренувальних даних, які включають вхідні параметри та очікувані результати. Після тренування мережа зможе вирішувати логічні приклади на основі свого навчання. Одним із викликів при розробці систем прийняття рішень є забезпечення точності та надійності результатів. Потрібно враховувати можливі помилки алгоритмів, недостатню або надлишкову гнучкість системи, а також вплив невизначеності і неповноти вхідних даних. Важливим аспектом є проведення експериментів та оцінка ефективності різних алгоритмів для визначення їхньої придатності до конкретної задачі прийняття рішень.

Опубліковано
2023-09-11