СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ФРЕЗЕРУВАННЯ СКЛАДНОПРОФІЛЬНОЇ ДЕТАЛІ, ЗАКРІПЛЕНОЇ У ФРАКТАЛЬНИХ ЛЕЩАТАХ

  • Кузнєцов Ю.М
  • Сінмінь Г.
  • Самойленко О.В.

Анотація

Стаття присвячена питанню створення математичної моделі процесу фрезерування деталі, закріпленої у фрактальних лещатах. Коротко наведена історія створення універсальних лещат, проаналізовано представленість фрактальних лещат на ринку верстатного оснащення на підставі аналізу декількох вітчизняних та світових платформ електронної комерції. Проаналізовані декілька існуючих робіт в цьому напрямку. Визначено головний принцип роботи фрактальних лещат – самовстановлюваність по довільній поверхні деталі. Зроблені декілька допущень для подальшого моделювання. Запропоновано математичну модель на основі принципів кінетостатики та статичної рівноваги, яка складається із системи трьох диференційних рівнянь другого порядку із зосередженими коефіцієнтами. Математична модель придатна для її реалізації на сучасному спеціалізованому програмному забезпеченні для моделювання, імітації та аналізу динамічних систем. Надані рекомендації по наближенню математичної моделі до натурного експерименту.

Опубліковано
2023-09-11