ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ВИПРОБУВАНЬ

  • Коробко А.І.
  • Котова Ю.М.

Анотація

В статті запропоновано новий спосіб оцінювання співпадіння результатів вимірювань під час виконання процедури забезпечення якості випробувань у лабораторії. Правило прийняття рішення засновано на основі невизначеності вимірювання. В якості кількісного показника запропоновано ймовірність з якою математичні очікування виміряних даних знаходяться у межах невизначеності вимірювання показника. Таким кількісним показником впливу методичної похибки запропоновано відношення різниці між математичними очікуваннями результатів вимірювань отриманих в різних серіях вимірювань до середньої невизначеності їх визначення з урахуванням застосованого правила прийняття рішення. Указаний показник засновано на припущенні того, що результати вимірювань розподілені нормально. Для спрощення процесу розрахунку показників забезпечення якості та зменшення ризиків допущення помилок у розрахунках на базі віртуальної випробувальної лабораторії створено модуль «Coincidence». Вхідними даними для розрахунку співпадіння у модулі є: засоби вимірювальної техніки, безпосередньо результати вимірювань (не менше трьох у кожного випробувача, коефіцієнт охоплення, прізвище осіб, що здійснюють вимірювання та коефіцієнт правила прийняття рішення.

Опубліковано
2023-09-11