СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РИНКОВИХ ВІДНОСИН

  • Карась В.І.
  • Драган А.П.

Анотація

Стаття розкриває основні проблеми стандартизації в зерновому секторі України. В ній звертається увага на основні показники якості зернових культур та методи їх визначення згідно вимог національних стандартів та їх погодження з правилами і нормами Європейського Союзу (ЄС) і іншими провідними світовими експортерами зерна. При експорті зернових культур з України до країн Євросоюзу та інших країн світу необхідно заздалегідь враховувати звичайні (середні) потенційні можливості використання експортного зерна і порівнювати якість зерна на основі вмісту в ньому білка або клейковини , рівня вологості, числа падіння і кількості сміттєвої домішки. Встановлено, на основі даних Держкомстату, що ефективність українського експорту зернових у порівнянні з ЄС в середньому для пшениці складає 47 %, ячменю – 22 %, кукурудзи – 52 %, тобто для українського ринку зернових найбільш перспективним є ринок ЄС, але його активізація та перспективи росту потребують від України впровадження певних заходів та механізмів.

В статті досліджується взаємозв’язок між гармонізацією національних стандартів, в сільськогосподарському виробництві, та їх впливом на розвиток економіки України, а саме на ефективність проведення експортно-імпортних операцій в зерновому секторі. При гармонізації національних стандартів використовуються різноманітні методи, які впливають на якість відповідності затверджених нормативно-технічних документів України.

Опубліковано
2023-09-11