СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ БІОПОТЕНЦІАЛІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Дозорський В.Г.
  • Дозорська О.Ф.
  • Гевко О.В.
  • Дедів Л.Є.

Анотація

В статті проведено обґрунтування структури системи реєстрації біопотенціалів для електроенцефалографічних досліджень. Проведено аналіз типових конструкцій подібних систем, які є присутні на ринку медичної техніки та встановлено, що їм притаманні значні недоліки, пов'язані із недосконалістю електродів для реєстрації електроенцефалографічних сигналів, недосконалістю конструкцій шоломів для фіксації електродів і складністю точного їхнього позиціонування на поверхні голови пацієнтів, схемотехнічних рішень виконання блоків реєстрації біопотенціалів тощо. Запропоновано конструкцію системи реєстрації біопотенціалів, яка може бути виготовлена з допомогою технологій 3D друку, та являє собою монолітну структуру що має крабоподібну форму із центральною та поперечними пластинами, на яких розміщуються підпружинені електроди із спеціальною формою чутливої поверхні. При цьому власне електроди є активними, не потребують додаткового змочування чи застосування контактних гелів. Запропонована структура блока реєстрації біопотенціалів розміщується в потиличній частині конструкції пропонованої системи реєстрації біопотенціалів. Вона являє собою сукупність окремих каналів підсилення та фільтрації біопотенціалів на інструментальних підсилювачах, аналоговий мультиплексор, аналого-цифровий перетворювач та модуль інтерфейсу для передачі даних по каналу BlueTooth на персональний комп’ютер лікаря.

Опубліковано
2023-09-11