ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ ПІДКЛАДКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРІВ ВИГИНУ ДЛЯ НОСИМОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

  • Найдьонов А.О.
  • Коваль В.М.
  • Душейко М.Г.
  • Барбаш В.А.

Анотація

Досліджено вплив різних типів підкладок на електричні характеристики сенсорів вигину, що були виготовлені на основі таких матеріалів, як: поліімід, поліетилен, наноцелюлоза (НЦ) та полівініловий спирт (ПВС). Для оцінки поверхневої морфології використовувалася методика атомно-силової мікроскопії (АСМ). Проведено вимірювання електричних характеристик сенсорів від вигину для кожної з типів підкладок. Отримані результати показали, що шорсткість підкладки має вплив на електричні характеристики сенсорів вигину. Максимальні значення чутливості сенсорів (1.42) спостерігалися для більш шорсткої підкладки на основі наноцелюлози. При цьому такі сенсори дещо поступаються величиною часового дрейфу та реверсивності сенсорам на більш гладких підкладках. Встановлені закономірності мають визначне значення для вибору оптимальних підкладок для сенсорів вигину в залежності від конкретних застосувань, зокрема такі прилади доцільно використовувати як одноразові сенсори для носимої електроніки, особливо враховуючи біорозкладність НЦ.

Опубліковано
2023-09-11