Аналіз розподілу об’єму робіт дорожніх станцій технічного обслуговування

  • Василь ПАВЛЮК кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету https://orcid.org/0000-0002-0678-3566
  • Валерій ДЕМБІЦЬКИЙ кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету http://orcid.org/0000-0002-1006-9218

Анотація

У роботі розглянуті актуальні питання технологічного розрахунку виробничої програми технічного обслуговування і ремонту підприємства автомобільного сервісу. Приділено увагу  визначенню об’єму робіт технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів для дорожніх станцій технічного обслуговування. Досліджено перспективи розвитку інфраструктури дорожнього автосервісу щодо раціональної кількості розташування станцій технічного обслуговування між обласними центрами і крупними містами. Проаналізовано умови раціонального розміщення комплексних пунктів дорожнього автосервісу. На дорогах міжобласного сполучення пропонована кількість станції технічного обслуговування дорожнього типу становить 1–2 об’єкти, відповідно до рекомендацій державних будівельних норм.

Проаналізовано причини виникнення несправностей автомобілів на основі статистичних даних частоти звернень за технічною підтримкою у службу технічної допомоги на дорозі. Запропоновано використовувати розподіл часток звернення за технічною допомогою як основу для обґрунтування переліку і об’єму робіт, для визначення виробничого персоналу та формування комплексу відповідного технологічного обладнання.

Наведено розподіл трудомісткості робіт технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів дорожніми станціями технічного обслуговування за нормативами технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту. Проведено аналіз нормативних даних на проектування і встановлено їх невідповідність реальним показникам. Зокрема, зроблено припущення у потребі внесення змін у перелік робіт виробничої програми технічного обслуговування і поточного ремонту та їх розподіл за видами робіт. Якщо статистичних даних маркетингових досліджень недостатньо, то може застосовуватися класичний детермінований метод технологічного розрахунку типових підприємств, з використанням рекомендованих величин та обґрунтованих значень нормативів. Вказано, що за відповідного обґрунтування вибору даних для розрахунку виробничої програми можливе використання існуючої нормативної бази. Запропонований підхід наблизить результати розрахунків нормативним методом до реальних значень. Це актуально, оскільки даний метод часто використовується у навчальному процесі підготовки фахівців автомобільного транспорту. Проведені дослідження вказують на необхідність продовження роботи з вдосконалення методу розрахунку об’єму робіт виробничої програми підприємств автосервісу на основі нормативів технологічного проектування.

Ключові слова: технічне обслуговування, ремонт, трудомісткість, технологічний розрахунок, дорожня станція технічного обслуговування.

Опубліковано
2022-11-11