Задача руху сільськогосподарського робота на поворотах

  • Олена НАЛОБІНА доктор технічних наук, професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-1661-7331
  • Микола ГОЛОТЮК кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-3661-4437
  • Олег БУНДЗА кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-3770-0273
  • Андрій ШИМКО кандидат технічних наук, ст.. викл. кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0002-2525-2787
  • Артем МИХАЙЛОВ аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

Анотація

У сільськогосподарському виробництві зростає попит  на машини та обладнання дія якого характеризується порівняно не великою енергоємністю та високою продуктивністю. Задовольнити попит сільськогосподарських виробників у таких технічних засобах можливо лише за рахунок запровадження інноваційних технічних розробок, зокрема роботів і робототехнічних комплексів,  які сприяють заощадженню  трудових ресурсів та підвищенню  продуктивності виконання робіт, виконанню роботи у важкодоступних  місцях.

Низькі темпи запровадження роботів у сільськогосподарське виробництво  пояснюються   недостатнім вивченням доцільності їхнього впровадження та ефективності використання робототехніки в порівнянні з традиційними технологіями ведення сільського господарства. Відсутні також теоретичні розробки з даної проблеми, методичні рекомендацій щодо впровадження робототехніки. Крім того не налагоджено системної підготовки кадрів для обслуговування даного виду  техніки. Тому на даний час є потреба у розробці теоретичних основ   проектування і застосування робототехніки у сільськогосподарському виробництві, методик визначення доцільності впровадження даної техніки, оцінювання її ефективності.

У статті наголошено на важливості запровадження роботів і роботизованих комплексів у сільськогосподарському виробництві. Окреслено основні задачі, які ефективно можуть бути вирішені із запровадженням робототехніки.

Проаналізовано рух робота на гусеничному ходу під час здійснення повороту. Отримано рівняння руху робота під час здійснення повороту, визначення швидкості центру мас робота, радіусу повороту.

В основу проведених авторами досліджень покладено праці вітчизняних і закордонних вчених з проблеми запровадження інновацій у сільському господарстві, зокрема роботів і робото технічних комплексів.

Ключові слова: сільське господарство, інновації, робот, рух, поворот.

Опубліковано
2022-11-10