Аналіз методів формування планів координації світлофорних об’єктів

  • Євген ЛЮБИЙ кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики, докторант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет https://orcid.org/0000-0003-0681-0920

Анотація

На цей час вже опублікована велика кількість робіт в сфері координації роботи світлофорів, що відображає велику цікавість дослідників до цієї теми та описує результати величезної роботи, яка виконана в цьому напрямку. Значна та неспадаюча інтенсивність публікацій у цій сфері також демонструє, що інтерес дослідників до питань координації руху транспортних потоків спостерігається аж до сьогодення.

У роботі представлено результати аналізу методів розробки планів координації світлофорних об’єктів на ділянках вулично-дорожньої мережі. Встановлено, що для переважної більшості проаналізованих методів характерною рисою є відсутність уваги їх розробників до питань рівномірності руху пачки зеленої хвилі по координованих фрагментах міської вулично-дорожньої мережі, що також свідчить про не зовсім глибоке занурення дослідників у тему координації, яке викликане тим, що ще не до кінця вирішені її базові та головні питання: визначення раціональних параметрів циклів світлофорного регулювання та ефективних зсувів їх початку, з урахуванням додаткових транспортних засобів, які збираються перед стоп-лінією перехрестя  за час сигналу світлофору, що забороняє рух по координованій міській магістралі.

Результати проведеного дослідження повинні стати основним підґрунтям для розробки нових методів отримання ефективних планів координації на ділянках вулично-дорожньої мережі міст, які б враховували основні проблемні питання їх формування, а саме: організація рівномірного руху транспортного потоку координованої ділянки вулично-дорожньої мережі; гармонізація швидкості руху пачки зеленої хвилі; взаємодія пачки зеленої хвилі з додатковими транспортними засобами, що накопичуються перед стоп-лінією чергового координованого перехрестя, а також залишками інших пачок зеленої хвилі, що не встигли подолати фрагмент міської магістралі за час дозвільного сигналу світлофора.

Ключові слова: дорожній рух, ефективність, зелена хвиля, план координації, транспортний потік.

Опубліковано
2022-11-09