Про похибку стендового контролю підвіски

  • Олександр ДИТЯТЬЄВ кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри експлуатації та сервісу автомобілів, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Владислав РЕВА магістрант автомобільного факультету, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Принцип дії популярних стендів для контролю стану підвіски автомобіля полягає в прикладанні до колеса тестових сигналів та реєстрації відгуку підвіски. Вихідні параметри при контролі мають значні діапазони, що є передумовами аналізу похибок стендів. У цій роботі досліджувалась похибка методу за стандартом EUSAMA, природою якої є різний тиск повітря у шині. Зв'язок тиску в шині з жорсткістю встановлювався за формулою В.Л. Бідермана. Як об'єкт дослідження використовувалася підвіска автомобіля SKODA FABIA. Дослідження проводилося шляхом моделювання. Попередньо, для оцінки адекватності моделі, автомобіль та його підвіску тестували на стеді BOSCH SDL 260 (стандарт EUSAMA). Як модель використовувалася відома двомасова модель. Моделювання проводилося серед MATLAB SIMULINK. Отримано амплітудно-частотні характеристики залежності контрольного параметра для 4-х значень тиску в шині: 200; 210; 220; 280 кПа. В результаті дослідження отримано такі висновки. Зниження тиску в шині на 10 кПа (з 210 до 200 кПа - на 4,8%) призводить до збільшення «коефіцієнта зчеплення» на 5%. Цій же величині відповідає похибка, що з'явилася. Збільшення тиску в шині відносно рекомендованого на 10 кПа спричиняє зменшення «коефіцієнта зчеплення» на 2,2 %. Відповідно зросте похибка результату діагностування. Нарешті, якщо тиск у шині буде 280 кПа (збільшення на 33,3%), це призведе до зниження «коефіцієнта зчеплення» на 15,6% і до того ж збільшення похибки результату випробування. Всі оцінки похибок проводилися при частоті, близькою до резонансної 100 1/с.         

Ключові слова: випробування підвіски, метод  eusama, тиск в шині, похибка.

Опубліковано
2022-11-09
Як цитувати
ДИТЯТЬЄВ , О., & РЕВА , В. (2022). Про похибку стендового контролю підвіски. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 2(19), 81-88. https://doi.org/10.36910/automash.v2i19.906