Дослідження тривалості затримок транспортних засобів при проїзді нерегульованого пішохідного переходу

  • Олег ГРИЦУНЬ кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій, Національний університету «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-8391-9642
  • Андрій ВЕЛЬГАН студент кафедри транспортних технологій, Національний університету «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-0052-5048

Анотація

У роботі проведено аналіз існуючих методів визначення затримок транспортних засобів перед нерегульованими пішохідними переходами. Виділено чотири варіанти розташування наземного пішохідного переходу щодо перехрестя: на перегоні вулиці (Тип Г); в зоні перехрестя (Тип А та Тип Б); в зоні впливу перехрестя (Тип В). Побудованого графічні залежності, у яких відображено зміну швидкості руху транспортного потоку під час проїзду нерегульованого пішохідного переходу. Розраховано затримку транспортних засобів для кожного типу переходу з врахуванням швидкісного режиму. Встановлено, що на переході Типу Б спостерігається найбільша транспортна затримка та становить 16,5 с, найменша транспортна затримка спостерігається на переході Типу Г і становить 3,9 с. У такому випадку черга автомобілів, що сформувалася на підході до нерегульованого переходу, залежить тільки від інтенсивності пішохідного потоку, тобто вплив перехрестя на пішохідний перехід в цьому випадку відсутній.

У спеціалізованому програмному середовищі PTV VISSIM створено модель перехрестя з чотирма нерегульованими пішохідними переходами. Змодельовано та досліджено затримки транспортних засобів під час проїзду нерегульованих пішохідних переходів за різної вхідної інтенсивності транспортного та пішохідного потоку. Встановлено, що розміщення нерегульованого пішохідного переходу на проїзній частині знижує пропускну здатність вулично-дорожньої мережі на 10 – 20%. За низької інтенсивності пішохідного потоку (до 200 піш/год) транспортна затримка на досліджуваних типах переходу практично однакова (до 20 с). В такому випадку, між пішоходами спостерігаються великі інтервали, які дають змогу автомобілям проїжджати досліджувану ділянку практично без зупинок. Проте, зі збільшенням вхідної інтенсивності пішохідного потоку, інтервали між ними ущільнюються, в результаті чого зростають затримки автомобілів.

Ключові слова: нерегульований перехід, транспортний потік, пішохідний потік, пропускна здатність, транспортні затримки, імітаційне моделювання.

Опубліковано
2022-11-09