Моделювання теплового комфорту міського автобуса PMV-методом за допомогою CBE Thermal Comfort Tool

  • Юрій ВОЙЧИШИН аспірант, кафедри автомобілебудування, Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-7004-0567
  • Євгенія ЯКОВЕНКО к.т.н.,доцент, доцент кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій
  • Орест ГОРБАЙ д.т.н., проф., завідувач кафедри автомобілебудування, Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-0915-5637
  • Костянтин ГОЛЕНКО к.т.н., викладач кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства, Хмельницький національний університет
  • Михайло БУР’ЯН к.т.н., ст. викл. кафедри автомобілебудування, Національний університет «Львівська політехніка»

Анотація

Системи забезпечення мікроклімату (опалення, повітрообміну та кондиціонування) формують комфортні умови перевезення. Вони є важливими з точки зору охорони здоров’я і умов праці, і тому є обов’язковим компонентом будь-якого сучасного транспортного засобу. Основні дослідження по цій тематиці проводились для автобусів, електробусів та трамваїв і приміських електричок у напрямку удосконалення роботи систем опалення, повітрообміну та кондиціонування. Метою даного дослідження є визначення сприйняття водієм теплового комфорту в салоні автобуса при компоновці, коли водій відділений перегородкою від всього салону. Було розраховано теоретичне значення метаболічної теплової енергії по кількості спожитого кисню з врахуванням метаболічних процесів в організмі людини. Згідно стандартів ASHRAE за допомогою онлайн програми CBE Thermal Comfort Tool було проведено розрахунки по PMV-методу, враховуючи основні параметри мікроклімату. Побудовано ряд діаграм, зокрема: психрометричні діаграми, діаграми залежності вологості та теплових втрат від температури. У психрометричній діаграмі для кожної точки температура за сухим термометром зона комфорту являє собою комбінацію умов з тими самими DBT і MRT, для яких PMV становить від -0,5 до +0,5. Аналіз нормативно-правової бази України з обраної тематики схиляє до висновку, що в Україні як такої  її нема, а документи, які використовуються, виготовлені за кордоном або застарілі. Результати цієї роботи зможуть використовуватися для досліджень  режимів роботи водія міських, приміських і автобусів дальнього прямування. На основі подальших практичних досліджень,  запланованих провести на основі вищезазначеної теоретичної роботи, можна буде створити методологічні основи формування теплових режимів у кабіні водія та салоні конкретної моделі автобуса та визначити проблемні «точки» систем опалення і вентиляції великогабаритних транспортних засобів.

Ключові слова: мікроклімат, тепловий комфорт, метод PMV, сприйняття тепла, теплові виділення, теплопередача.

Опубліковано
2022-11-09