Теплова інерційність повітря в салоні міського громадського транспорту з системою кондиціювання

  • Сергій ЧУЙКО доктор філософії, голова циклової комісії Транспортні технології (на автомобільному транспорті), Відокремлений структурний підрозділ «Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету» https://orcid.org/0000-0002-7052-5158
  • Олександр КРАВЧЕНКО д.т.н., професор, професор кафедри автомобілів і транспортних технологій, Державний університет «Житомирська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-4677-2535

Анотація

У сучасних умовах енергетична ефективність сприяє підвищенню конкурентоздатності на внутрішньому і міжнародному ринках транспортних послуг. Для України ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів є однією із найважливіших задач, що забезпечує енергетичну безпеку і енергонезалежність країни.   Специфіка умов експлуатації рухомого складу на міських маршрутах автобусних перевезень У теплу пору року з кондиціонером визначає ряд вимог до конструктивних параметрів самого транспортного засобу і до систем, які забезпечують належний мікроклімат при виконанні транспортного процесу. Характерною особливістю мікроклімату в салонах міських автобусів є нестабільність його параметрів, оскільки температура повітря і облицювальних конструкцій протягом дня може змінюватись до 10˚С і більше. У роботі представлено рішення по перевірці теплової інерції повітря салону міського автобуса для визначення доцільності перегляду використання кондиціонера певної потужності як фактору зниженню енергоємності. При виборі системи управління температурою у салоні слід враховувати реальну теплову інерційність повітряного потоку, який проганяється  через салон автобуса кондиціонером.  З метою підвищення енергоефективності громадського транспорту у теплу пору року, при роботі з кондиціонером,  розглянуто метод економії енергії шляхом перегляду  конструкції  інтер’єру салону та передбачувану швидкість його охолодження.  Отримано результати  проведених експлуатаційних випробовувань мікроклімату в громадському транспорті на міських маршрутах при температурі навколишнього середовища від +25 до 34˚С. Встановлено, що поглинання сонячної енергії та теплопровідність є домінуючими факторами конструкцій автобуса, а теплова інерція повітря важливим параметром комфорту та сприяє зменшенню навантаження при нагріванні та охолодженні.

Ключові слова: міський автобус, салон автобуса, теплова інерційність, тепловий баланс, комфортні умови, температурне середовищ.

Опубліковано
2022-11-09