Формування класифікаційних ознак дорожніх легкових автомобілів

  • Володимир КИЩУН доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій, Луцький НТУ http://orcid.org/0000-0003-4019-8034
  • Сергій ПУСТЮЛЬГА професор кафедри інженерної та комп’ютерної графіки, Луцький НТУ http://orcid.org/0000-0002-5047-4226
  • Володимир САМЧУК доцент кафедри будівництва і цивільної інженерії, Луцький НТУ http://orcid.org/0000-0001-9045-9525
  • Валерій ДЕМБІЦЬКИЙ ст. викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій, Луцький НТУ http://orcid.org/0000-0002-1006-9218
  • Валентин ПРИДЮК доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій, Луцький НТУ http://orcid.org/0000-0001-7791-1230

Анотація

Постійне розширення модельних рядів провідними автомобільними фірмами, створення нових типів легковиків вимагають встановлення кваліфікаційних ознак з метою поділу їх на класи. Відсутність єдиної уніфікованої класифікації дорожніх легкових автомобілів породжує труднощі під час підготовки нормативних документів, написання наукових праць, довідкової і навчальної літератури.
Дана робота присвячена розробці системи класифікації дорожніх легкових автомобілів та створенню відповідного програмного забезпечення для ідентифікації сучасних марок моделей автомобілів. На підставі сформованих у роботі сегментів були встановлені класифікаційні ознаки легкових автомобілів. Окрім числових параметрів і позначень були також запропоновані позначення і назви класів. Результати ро-боти можуть бути використані для візуалізації, інтелектуального розпізнавання, організації та регулювання дорожнього руху, а також дадуть можливість полегшити ідентифікацію транспортних засобів на дорогах Європейського Союзу.
Запропонована система класифікації може стати основою для створення відповідно-го стандарту за участю міжнародної організації із стандартизації ISO.
Результати проведених досліджень можуть бути ефективно використані під час проектування, будівництва об’єктів інфраструктури автомобільного транспорту, виробництва і реалізації транспортних засобів. Вони можуть стати нормативною ос-новою під час здійснення фінансових операцій, пов’язаних із експлуатацією автомобілів, зокрема: розрахунків за паркування, визначення вартості послуг із миття, оформлення податкові платежів тощо.
Ключові слова: класифікація автомобілів, габаритні розміри, база автомобіля, тип кузова.

Опубліковано
2019-12-04
Як цитувати
КИЩУН, В., ПУСТЮЛЬГА, С., САМЧУК, В., ДЕМБІЦЬКИЙ, В., & ПРИДЮК, В. (2019). Формування класифікаційних ознак дорожніх легкових автомобілів. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 2(13), 23-29. https://doi.org/10.36910/automash.v2i13.84