МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

  • Руслан РОЗУМ кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспорту і логістики Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-7812-8248
  • Микола БУРЯК кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспорту і логістики Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-5332-1498
  • Павло ПОПОВИЧ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспорту і логістики Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-5516-852X
  • Павло ПРОГНІЙ кандидат технічних наук, старший викладач кафедри транспорту і логістики Західноукраїнського національного університету
  • Олена ЗАХАРЧУК кандидат технічних наук, доцент, викладач циклової комісії інформатики та компютерної інженерії ВСП ФКЕПІТ https://orcid.org/0000-0001-7311-4103

Анотація

Діагностування це незмінний атрибут якісного технічного огляду та проведеного ремонту. У зв’язку з цим, вдосконалення існуючих і розробка нових методів діагностування автомобільних дизельних двигунів залишається актуальним завданням сучасності. Певні елементи дизельних агрегатів володіють незначним впливом на роботоздатність дизельного двигуна в цілому, що дозволяє проводити їх діагностику та ремонт в гаражних умовах чи навіть у польових умовах, по факту виявлення проблеми. Однак, необхідно відмітити, що дизельні двигуни володіють достатньо очевидними ознаками, поява котрих вказує на необхідність термінового звернення до спеціалізованого сервісного центру. Оскільки від характеру проходження робочих процесів у середині двигуна залежать основні показники його роботи (експлуатаційні, динамічні й економічні). У зв'язку із чим діагностиці робочих процесів приділяється значна увага. Аналіз методів діагностування автомобільних дизельних двигунів показав, що методи діагностування автомобільних дизельних двигунів доповнюють один одного, що забезпечує знайти причини різнотипних відмов. Так, у випадку використання органолептичних методів можна побачити причини найбільш грубих відмов, наприклад, місця протікання охолоджуючих рідин. А у випадку застосування інструментальних методів у поєднанні з комп’ютерною діагностикою забезпечується можливість усесторонньої комплексної оцінки роботоздатності двигуна. Що в свою чергу, є можливим лише у випадку використання спеціалізованого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення та висококваліфікованих працівників, які володіють необхідним досвідом роботи.

Ключові слова: дизельні двигуни, автомобільні двигуни, діагностування, методологія діагностування, технічний огляд, ремонтні роботи.

Опубліковано
2022-06-10