ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЯ

  • Віктор ЗАХАРЧУК доктор технічних наук, професор кафедри автомобілів і транспортних технологій, Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-5450-391X
  • Максим АГЄЄВ доктор технічних наук, доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія https://orcid.org/0000-0001-5691-8986
  • Олег ЗАХАРЧУК кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій, Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-9265-4647
  • Микола СКАЛИГА кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій, Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-1852-078X
  • Kaтepинa ВЕРХЛОМЧУК магістрант кафедри автомобілів і транспортних технологій, Луцький національний технічний університет

Анотація

Забруднення атмосфери токсичними речовинами відпрацьованих газів автотракторної техніки – надзвичайно важлива проблема сьогодення. Є чимало методів зменшення викидів шкідливих речовин автомобілів. Але вибір конкретного метода здійснюється зазвичай інтуїтивно. Пропонується метод вибору технології модернізації автомобіля на основі системного підходу та багатокритеріальної оптимізації за критеріями технологічності, екологічної безпеки та економічності. В роботі розглядається можливість покращення екологічних показників автомобіля за рахунок використання альтернативних моторних палив. За розробленим методом визначено доцільність використання бензину, скрапленого нафтового газу та природного газу у випадку їх застосування в автомобілі ГАЗ-3307. Критерій технологічності визначається оцінюванням експлуатаційних показників автомобіля методом парних порівнянь. Критерій екологічної безпеки визначається як відношення сумарної токсичності відпрацьованих газів при роботі двигуна на різних видах палив до нормативного показника сумарної токсичності. Для порівняння токсичності відпрацьованих газів автомобіля визначалися сумарні питомі викиди нормованих шкідливих речовин з серійним та модернізованим двигуном, приведені до оксиду вуглецю. Сумарна кількість шкідливих викидів більша в бензину в 2,15 рази та в скрапленого нафтового газу в 1,57 рази в порівнянні з природним газом. Критерій економічності визначається з врахуванням зменшення собівартості перевезень та величини витрат на модернізацію автомобіля. Глобальний критерій вибору оптимального методу визначається адитивним згортанням часткових критеріїв. Модельні представлення функціонування автомобіля дозволили звести завдання вибору найкращої доступної технології модернізації з метою покращення їх екологічних показників, до оптимізації параметрів експлуатаційної системи «технологія-двигун-транспортний засіб» за вибраними критеріями. Визначено, що найбільше значення глобального критерію має використання природного газу в якості моторного палива в вантажному автомобілі, переважно використовуваному в міських умовах.

Ключові слова: альтернативні палива, екологічні показники, системний підхід, багатокритеріальна оптимізація.

Опубліковано
2022-06-10
Як цитувати
ЗАХАРЧУК , В., АГЄЄВ , М., ЗАХАРЧУК , О., СКАЛИГА , М., & ВЕРХЛОМЧУК K. (2022). ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЯ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(18), 74-81. https://doi.org/10.36910/automash.v1i18.762