СИНТЕЗ ЧАСТОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДАЧ СХІДЧАСТОЇ КОРОБКИ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ (КПП) У ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ ТИПОВИХ ЦИКЛІВ

  • Густав ГУДЗ доктор технічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка", професор кафедри автомобільного транспорту http://orcid.org/0000-0003-2283-4201
  • Михайло ГЛОБЧАК к.т.н., доцент, доцент каф. автомобільного транспорту http://orcid.org/0000-0002-5742-9479
  • Роман ПЕЛЬО к.т.н., ст. викладач каф. автомобільного транспорту http://orcid.org/0000-0002-9359-8931
  • Павло ПЕЛЬО студент гр. ТТ-41, кафедра «Транспортні технології»

Анотація

Ретроспективний аналіз ситуації транспортних потоків в умовах міських перевезень свідчить про різноманіття вантажних траснпортних засобів як за вантажністю так і за класом. Окрім цього транспортний потік у вказаних умовах характеризується великою щільністю. Вище сказане накладає низку обмежень, зокрема, на конструктивні параметри транспортних засобів, ба більше, на вибір силової установки. Значна частина транспортних засобів, що формують такий потік в умовах населених пунктів, зокрема, великих обласних центрів, оснащені силовими агрегатами у складі ДВЗ механічна східчаста коробка передач (МСКП). Відомо, що програма руху окремого взятого транспортного засобу близька до циклічного (за наявністю окремих фаз). Визначальним для ідентифікації програм руху є аналіз реальних маршрутів дрібногуртових перевезень в умовах міста Львова, що характеризується варіативністю відстаней та тривалостей їхньої реалізації. Домінуючими в умовах міста є транспортні засоби оснащені, переважно, 4 6-ти східчасті траснсмісії. Обмеженння швидкості і короткі, здебільшого, відстані між пунктами циклу, дають підстави стосовно доцільності використання в якості елемента трансмісії багатосхідчастих МСКП. Відтак постає завдання стосовно дослідження кількості перемикань за рахунок визначення частості тієї чи іншої передачі в МСКП в умовах міського транспортного руху. Метою дослідження є виявити доцільність використання усіх передач транспортного засобу з конструктивної точки зору для транспортних засобів, які задіяні в таких умовах експлуатації.

Ключові слова: коробка передач, базовий та еквівалентний їздові цикли, розганяння, вибіг, сповільнення, частість передачі.

Опубліковано
2022-06-10