МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА АВТОСЕРВІСНІ ПОСЛУГИ

Анотація

У роботі запропонована методика складання математичної моделі прогнозування попиту на автосервісні послуги.

Розробка відповідних моделей є важливим завданням. При розробці були враховані наступні фактори:

– можлива зміна загальної кількості автомобілів Nавт, що знаходяться в зоні ділової активності СТО;

– інтенсивність експлуатації, тобто середньорічний пробіг  автомобілів, що знаходяться в даному регіоні, а також динаміку його зміни по різних періодах року (j);

– середні напрацювання  на один автомобиле-заїзд на СТО;

– можлива зміна частки ринку Kj, що займає це підприємство в районі ділової активності;

– частка власників α, які звертаються на СТО.

Комплексне врахування перелічених вище факторів дозволяє виконати прогнозування зміни середньодобової кількості звернень  по різних видах робіт (i), з урахуванням його сезонності (j).

З метою спрощення отримуваної моделі, а також з урахуванням короткострокового періоду прогнозування, без втрати точності отримуваного результату, були прийняті постійні наступні величини:

– середньорічний пробіг ;

– коефіцієнт, що враховує динаміку посезонної зміни середнього річного пробігу – Kдj;

– долю власників, що користуються послугами СТО в цьому регіоні α;

– режим роботи СТО, що визначається кількістю днів роботи Dр підприємства на даних періодах року;

– – середню трудомісткість одного звернення.

Таким чином, прогнозування попиту на послуги СТО зводиться до оцінки зміни середньодобової кількості звернень на СТО, для чого була розглянута динаміка зміни його складових (1). У загальному вигляді, методика прогнозування попиту на послуги СТО, визначається середньодобовою кількістю звернень на СТО, та включає п’ять етапів.

Недоліком використання цього методу є те, що пропадають, відповідно, одна або дві, відповідно, перші і останні точки даного часового ряду. Для їх визначення використовуються наступні вирази: для ковзного середнього по трьох точках – вирази (17) і (18), для ковзного середнього по п’яти точках – формули (19)‒(20), відповідно [1, с. 90]:

Ключові слова:, автосервісні послуги, реконструкція, ефективність, математична модель, оптимізація.

Опубліковано
2021-11-14
Як цитувати
ГОДОВАНЮК , П. (2021). МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА АВТОСЕРВІСНІ ПОСЛУГИ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 2(17), 62-70. https://doi.org/10.36910/automash.v2i17.635