Теоретичні передумови систематизації типорозмірів міні-тракторів

  • Олена НАЛОБІНА доктор технічних наук, професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-1661-7331
  • Микола ГОЛОТЮК кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0003-3661-4437
  • Віталій ПУЦЬ кандидат технічних наук, завідувач кафедри галузевого машинобудування, Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-3164-6173

Анотація

У статті викладено результати аналізу технічних характеристик сучасних міні тракторів. В ході виконаного аналізу встановлено, що конструктивні схеми машин постійно удосконалюються. При цьому змінюються підсистеми машин. Але, як виявив аналіз, існують певні взаємозв’язки між параметрами міні тракторів.

Наявність взаємозв’язків між конструктивними і експлуатаційними параметрами є основою для їхньої систематизації з метою класифікації моделей міні  тракторів і типізації з метою встановлення оптимальних параметрів в процесі проектування та виборі функціонального призначення. З метою спрощення процесу систематизації висунуто концепцію щодо можливості вибору одного значущого параметру, який визначає типорозмір і функціональні можливості трактора. Зміна значущого параметру впливає на основні конструктивні та техніко-експлуатаційні параметри. В ході аналізу рекомендовано за значущий приймати показник конструкційної маси трактора.

Ключові слова: трактор, параметри, потужність, маса, оптимізація, класифікація

Опубліковано
2021-05-19