ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

  • Оксана ШЕВЧУК кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспорту і логістики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0001-8283-4620
  • Катерина БЕРЕЗЬКА кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна http://orcid.org/0000-0002-9632-4004
  • Наталя ФАЛОВИЧ кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри транспорту і логістики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0003-1651-3022
  • Олена ЗАХАРЧУК кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспорту і логістики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-4359-5644
  • Володимир ФАЛОВИЧ доктор економічних наук, професор кафедри промислового маркетингу, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя http://orcid.org/0000-0002-5784-0233
  • Ігор МАМРОШ аспірант кафедри транспорту і логістики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна

Анотація

Визначення рівня завантаження громадського транспорту у містах включає в себе оцінку кількості пасажирів, які  перебувають у транспортному засобі у певний момент часу в порівнянні з його максимальною потужністю або рекомендованою кількістю пасажирів. Це може вимірюватися як кількість пасажиро-місць, які зайняті або порожні, або як відсоток від загальної потужності транспортного засобу. Важливим є показник завантаження зупинок громадського транспорту пасажирами, що його очікують.  Інформація про рівень завантаження допомагає пасажирам планувати свої поїздки раціональніше, а також транспортним компаніям та приватним підприємцям управляти ресурсами і забезпечувати ефективне функціонування маршрутів. Для дослідження взято середнє значення пасажиропотоку на зупинках громадського транспорту в пікові періоди. При визначенні рівня завантаження зупинок громадського транспорту використано кластерний аналіз. Кластерний аналіз дає можливість здійснити наглядну класифікацію зупинок громадського транспорту м. Тернополя за ступенем завантаженості пасажирами. Кластери формувалися з урахуванням кількості пасажирів на зупинках і маршрутних засобах в різні пори доби (ранок, обід, вечір). Кластерний аналіз здійснено методом k-середніх, засобами програмного продукту STATISTICA 10. За міру відстані об’єктів у кластерах вибрано Евклідову метрику. Здійснено поділ зупинок громадського транспорту м. Тернополя на 4 кластери: дуже високої завантаженості, високої завантаженості, середньої завантаженості, низької завантаженості. На основі розрахунку завантаження зупинок громадського транспорту надано рекомендації щодо оновлення мережі маршрутів громадського транспорту. Результати досліджень є корисними для планування маршрутів і частоти руху засобів транспорту та використання кількості транспортних засобів на кожному маршруті особливо у години пік.

Ключові слова: кластерний аналіз, метод k-середніх, пасажиропотік, зупинки громадського транспорту, транспортна мережа, громадський транспорт.

Опубліковано
2024-05-20
Як цитувати
ШЕВЧУК , О., БЕРЕЗЬКА , К., ФАЛОВИЧ , Н., ЗАХАРЧУК , О., ФАЛОВИЧ , В., & МАМРОШ , І. (2024). ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗУПИНОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(22), 357-368. https://doi.org/10.36910/automash.v1i22.1379