ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОКУ РАЗОВИХ ЗАМОВЛЕНЬ НА РИНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІЖМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПАРСИНГУ

  • Анастасія КОЧИНА кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних системи і логістики, Харківський національний автомобіль-дорожній університет https://orcid.org/0000-0001-8377-4770
  • Костянтин АЗІМОВ студент групи ТС-61-22, Харківський національний автомобіль-дорожній університет

Анотація

В роботі описано підходи до створення програмного продукту для автоматизованого збирання інформації та її обробки. Розглянуто питання автоматизації збирання разових заявок на міжміські вантажні перевезення та аналізу попиту на здійснення перевезень. Наведено важливі для розробки визначення парсингу, термінів якості програмного забезпечення, дефекту та збою програми. Розглянуто переваги та рекомендації щодо автоматизації дослідження.

Розроблено система автоматизованого парсингу, яка виконує структурування інформації веб-сторінки і надає їх у готовому для аналізу вигляді. В даній роботі під поняттям парсера розуміється система автоматизованого збору заявок на разові перевезення вантажів у міжміському сполученні. Вона виконує зчитування та обробку інформації до стану, придатного для аналізу. Було описано етапи проектування парсеру, визначено головні критерії відбору заявок. Основна функція програмного продукту полягає у зчитуванні інформації про разові замовлення на вантажні перевезення з веб-сайту della.ua і її розміщення у файлових носіях інформації на локальному комп’ютері. Для перевірки працездатності програмного продукту та проведення аналізу ринку вантажних перевезень було організовано спостереження за попитом на міжміські вантажні перевезення на протязі одного тижня. В результаті було сформовано масиви даних з докладною інформацією про кожний вид вантажу та структуру замовлення. Отримані далі мали дефекти, що проявлялось в дублюванні заявок. Для видалення даного дефекту та зменшення похибки при аналізі даних було проведено видалення дублюючих записів.

Розробка системи автоматизованого парсингу дозволило отримати матрицю разових замовлень на регіональному рівні України, яка характеризує попит на вантажні перевезення на ринку вантажних перевезень в міжміському сполученні. Проведено оцінка потенційних замовлень, аналіз ринку, планування маршрутів, інтеграція в бізнес-процеси підприємства, які пов’язані з обробкою та аналізом інформації.

                Ключові слова: парсинг, разові замовлення, міжміське сполучення, попит, система автоматизованого пошуку даних.

Опубліковано
2024-05-20
Як цитувати
КОЧИНА , А., & АЗІМОВ , К. (2024). ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОКУ РАЗОВИХ ЗАМОВЛЕНЬ НА РИНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІЖМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПАРСИНГУ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(22), 206-213. https://doi.org/10.36910/automash.v1i22.1362