ВПЛИВ НЕТЕСТОВАНОГО КОЛЕСА ОСІ НА ПОХИБКУ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕМПФУВАННЯ КОЛЕСА, ЩО ТЕСТУЄТЬСЯ МЕТОДОМ EuSAMA

  • Олександр ДИТЯТЬЄВ кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри експлуатації та сервісу автомобілів, Харківський національний автомобільно-дорожній університет https://orcid.org/0009-0004-1897-8813

Анотація

Демпфуючий пристрій підвіски автомобіля, основу якого формує амортизатор, поряд з комфортом забезпечує безпечний рух, контролюючи контакт шини з дорогою. У більшості автомобілів з металевим пружним пристроєм, у підвісці відсутні електричні аналоги робочих процесів, що ускладнює визначення технічного стану в процесі експлуатації методами самодіагностики. У практиці експлуатації поширені вібростенди, що передбачають почергове тестування підвіски коліс кожної осі. Інакше кажучи, колесо, що тестується, піддається гармонійним коливанням, інше колесо осі (пасивне) - стоїть. Але обидва колеса з'єднані пружним зв'язком – стабілізатором поперечної стійкості та ігнорування цього факту вносить похибку в результат тестування. Для оцінки величини похибки складено математичну, комп'ютерну модель у середовищі MATLAB  SIMULINK. Як об'єкт дослідження прийнято передню вісь автомобіля SKODA FABIA 1,6 з масою осі 740кг. Отримано відповідність коефіцієнтів EuSAMA та коефіцієнтів демпфування амортизаторів у відомих зонах оцінки.

 За допомогою імітаційного моделювання при різних значеннях демпфування тестованого та пасивного коліс отримані відносні похибки тестування для встановлених зон оцінки демпфування. Встановлено, що зі зниженням коефіцієнта EuSAMA колеса, що тестується, похибка збільшується. Зокрема, в зоні оцінки «недостатньо», і за низького коефіцієнта демпфування пасивного колеса, похибка може становити понад 11%. Встановлено також, що зміна коефіцієнта демпфування пасивного колеса викликає зміну частоти резонансу колеса, що тестується, причому при високих значеннях коефіцієнта EuSAMA тестованого колеса зниження резонансної частоти можливе до 6,5%.

Ключові слова: підвіска, амортизатор, випробування демпфування, моделювання, похибка на стенді.

Опубліковано
2024-05-20
Як цитувати
ДИТЯТЬЄВ , О. (2024). ВПЛИВ НЕТЕСТОВАНОГО КОЛЕСА ОСІ НА ПОХИБКУ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕМПФУВАННЯ КОЛЕСА, ЩО ТЕСТУЄТЬСЯ МЕТОДОМ EuSAMA. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(22), 139-146. https://doi.org/10.36910/automash.v1i22.1354