РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ АВТОМОБІЛЯ

  • Микола ГАНДЗЮК кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету http://orcid.org/0000-0002-3552-4256
  • Олександр ДУБИЦЬКИЙ кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету https://orcid.org/0000-0002-4863-4040
  • Павло МАЗИЛЮК кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету https://orcid.org/0000-0001-5071-5109

Анотація

Технологічний рівень розвитку будь-якої галузі виробництва визначається ефективністю використання матеріальних та енергетичних ресурсів. Значний внесок у підвищення загальної ефективності в автотранспортній галузі можуть зробити інноваційні технології системної оптимізації процесів технічного обслуговування (ТО) та поточного ремонту (ПР) автомобілів. Комплексний підхід до проблеми визначення терміну експлуатації автомобілів в умовах зовнішнього середовища, які динамічно змінюються, вимагає науково-методичного обґрунтування, що забезпечує оптимізацію складних процесів у системі «виробництво-експлуатація-утилізація» автомобілів.

Цілеспрямоване регулювання тривалості експлуатації автомобілів є одним із найважливіших завдань управління технічною експлуатацією автомобілів (ТЕА), безпосередньо пов'язаним з управлінням працездатністю як окремого автомобіля, так і автомобільного парку. Ця функція системи управління терміном експлуатації автомобіля (СУТЕА) орієнтована на визначення оптимальної тривалості збереження його основних якостей чи групи якостей за умов динамічного зміни стану довкілля.

Принципи формування математичної моделі багатокритеріальної структури оцінки показників якості автомобіля в системі управління терміном експлуатації автомобіля відображають основну сукупність сучасних вимог середовища його експлуатації та нівелюють недоліки моделей, які раніше застосовувалися.

При визначенні показника якості автомобіля або парку рухомого складу автотранспортного підприємства (АТП) розглядається граничний стан автомобіля як нездатність його виконувати задані функції, в тому числі, і відповідно до умов зовнішнього середовища експлуатації.

Для вирішення оптимізаційних завдань у системі управління терміном експлуатації автомобіля визначено критерії та вимірювачі її ефективності, що забезпечують отримання шуканих рішень. Як комплексний показник якості при розробці математичної моделі багатокритеріальної структури системи приймається показник якості, що базується на коефіцієнті технічного використання автомобіля , який є найбільш обґрунтованим для досягнення цілей дослідження.

Ключові слова: технічна експлуатація автомобіля, коефіцієнт технічного використання автомобіля, показник оцінки якості, граничний стан автомобіля, термін служби, надійність, екологічна безпека, конструктивна безпека.

Опубліковано
2024-05-20
Як цитувати
ГАНДЗЮК , М., ДУБИЦЬКИЙ , О., & МАЗИЛЮК , П. (2024). РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ АВТОМОБІЛЯ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(22), 130-138. https://doi.org/10.36910/automash.v1i22.1353