УДОСКОНАЛЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІСТАХ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ "ЧАСОВЕ ВІКНО"

  • Катерина ВАКУЛЕНКО кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова http://orcid.org/0000-0003-0164-9437
  • Надія CОКОЛОВА асистент кафедри транспортних систем і логістики, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова http://orcid.org/0009-0005-6832-0881
  • Наталя ШИЛЛЕ асистент кафедри транспортних систем і логістики, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • Альона ГРЕКОВА магістр зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» освітньо-наукова програми «Розумний транспорт та логістика для міст», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Анотація

Робота присвячена удосконаленню вантажних перевезень у містах через впровадження логістичної концепції «часове вікно». Війна в Україні створила низку перешкод для нормального функціонування транспортної та логістичної системи, кардинально змінила логістичні ланцюги постачань у міжнародному, державному, міському та міжміському сполученнях. Переміщення людей на більш безпечні території призвело до утворення негативних транспортних ефектів. Так на 2020 р. населення Валківської громади складало 30791 осіб та у зв’язку з воєнними діями на території України кількість мешканців громади за рахунок переселенців збільшилась на 20 000 осіб. Така ситуація загострила існуючі транспортні проблеми: підвищення рівня автомобілізації, масове хаотичне паркування транспортних засобів, неналежне паркування та розвантаження вантажних автомобілів тощо в підсумку сприяло перевантаженню центральної частини міста, несвоєчасності доставки товарів, перешкодам та обмеженню руху міського, міжміського, особистого, спеціалізованого транспорту, впливаючи на зниження рівня безпеки руху, підвищення рівня забруднення навколишнього середовища. Все це вплинуло на зниження якості життя та невдоволення мешканців м. Валки.

Головна мета функціонування міста – підвищення якості життя його мешканців та гостей. Тому забезпечення безперебійних поставок товарів та вантажів є життєво необхідним для задоволення їх потреб. Запропоновано вирішення існуючих проблем організації руху міських вантажопотоків в
м. Валки, що впливають на якість життя населення міста, шляхом впровадження логістичної концепції «часове вікно». Проведене моделювання функціонування транспортної мережі при застосуванні логістичної концепції «часове вікно» та отримана зміна параметрів міських вантажопотоків свідчать, доцільність застосування даної концепції.

Годинні обмеження, що впроваджуються в рамках концепції «часове вікно» можуть призвести до позитивних ефектів, а також можуть сприяти виникненню проблем для бізнесу з точки зору гнучкості у плануванні поставок та експлуатаційних витрат. Знаходження балансу між цими чинниками має значення для створення стійких та ефективних міських логістичних систем.

Ключові слова: вантажний транспорт, транспортна мережа, логістична концепція «часове вікно», вантажонапруженість, транспортна робота.

Опубліковано
2024-05-20
Як цитувати
ВАКУЛЕНКО , К., CОКОЛОВА Н., ШИЛЛЕ , Н., & ГРЕКОВА , А. (2024). УДОСКОНАЛЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІСТАХ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ "ЧАСОВЕ ВІКНО". СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(22), 106-115. https://doi.org/10.36910/automash.v1i22.1351