МЕТОДИКА ОЦІНКИ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОБУСОМ ТА ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВОЇ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  • Ігор БУДНИЧЕНКО Національний транспортний університет
  • Станіслав ХАРЛАМОВ аспірант, Національний транспортний університет http://orcid.org/0009-0005-2358-850X

Анотація

У статті пропонується методика визначення реальної питомої витрати електроенергії при експлуатації електробуса та обґрунтування ємності тягової акумуляторної батареї (ТАБ)  для забезпечення терміну її використання з заданою ймовірністю для роботи на маршруті відомої довжини.

У статті зазначається актуальність запропонованої методики особливо в наш час, коли необхідно економне використання енергоресурсів.

Важливо, що на основі проведеного аналізу відомих публікацій авторами звертається увага на питання оптимізації параметрів електробусів, тягових акумуляторних батарей, інфраструктури та умов їх використання для зменшення експлуатаційних витрат електричних транспортних засобів.

Метою даного дослідження є визначення реальних витрат електроенергії та необхідної ємності тягової акумуляторної батареї для електробуса, а також запланований термін роботи тягової акумуляторної батареї.

З точки зору обґрунтування авторами конструктивної енергоємності ТАБ електробуса для заданих умов експлуатації дослідження було  визначено витрати електричної енергії під час його руху маршрутом.

У результаті дослідження авторами встановлено реальні витрати електроенергії та необхідної ємності тягової акумуляторної батареї для електробуса.

Очевидно, що отриманий результат забезпечить з ймовірністю не менше 95% рух на маршруті на протязі доби та запланований термін роботи тягової акумуляторної батареї.

Зазначено, що була отримана вибірка даних про пробіг та витрати електроенергії за добу на підставі результатів спостереження, за якими були обчислені питомі витрати електроенергії в (кВт∙год) /км.

Акцентовано увагу на важливість виконання умов, що обгрунтовують енергетичну ємність ТАБ.

Показано, що ємність ТАБ має бути достатньою для компенсації витрат енергії на рух, сталих витрат електроенергії на живлення допоміжних кіл (системи опалення, кондиціювання тощо)  та враховувати з ймовірністю 0,95 або 0,99 потрібну додаткову ємність, яка забезпечить не перевищення гранично допустимого розряду ТАБ, встановленого її виробником.

У майбутньому подальше дослідження має бути спрямовано на визначення конкретних значень ємності ТАБ для інших моделей електробусів.

Методика може бути використана для  визначення реальних значень питомих витрат електроенергії  та ємності ТАБ для довільних  моделей електробусів.

Ключові слова: електроенергія, питомі витрати, тягова акумуляторна батарея, ємність, ймовірність безвідмовної роботи, електробус.

Опубліковано
2024-05-20
Як цитувати
БУДНИЧЕНКО , І., & ХАРЛАМОВ , С. (2024). МЕТОДИКА ОЦІНКИ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОБУСОМ ТА ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВОЇ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(22), 97-105. https://doi.org/10.36910/automash.v1i22.1350