Ефективність транспортних процесів у ланцюгах постачань та його інвестиційна привабливість

  • Світлана КОЗАК кандидат економічних наук, доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу Національний університет водного господарства та природокористування http://orcid.org/0009-0006-3204-1861
  • Валерій СОРОКА кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу Національний університет водного господарства та природокористування http://orcid.org/0000-0002-8994-2680

Анотація

Загальна ефективність ланцюга постачань характеризується як високим рівнем економічної ефективності так і необхідними рівнями стійкості та якості функціонування усіх процесів у ньому, включаючи ефективність транспортування, собівартість перевезення та інвестиційну привабливість. Повноцінна оцінка інвестиційної привабливості транспортних підприємств повинна включати у себе всі складові цього поняття, а саме, абсолютні й порівняльні методи визначення привабливості підприємства як об’єкта інвестування. Не останнє місце також повинна займати і інноваційна складова.

 Оцінюючи транспортні процеси у ланцюгах постачань необхідно розглядати показники, які є критичними для підтримки необхідного рівня сервісу і найбільш повно характеризують результати виконаної роботи з погляду споживача. Найважливішими факторами в даному відношенні є час транспортування, собівартість перевезень та продуктивність та його інвестиційну привабливість.

 В статті розглянуто основні методичні підходи до оцінки ефективності функціонування ланцюгів постачань та проведене удосконалення математичних моделей оцінки впливу виробничих показників транспортування на розмір транспортних витрат в ланцюгах постачань. Розроблено методологічний підхід, що дозволяє зв'язати складові моделей ефективності управління запасами, у ланцюгах постачань з продуктивністю транспортного процесу та врахувати основні чинники, що впливають на тривалість перевезення.

Ключові слова: ефективність, ланцюг постачань, продуктивність, собівартість, транспортний процес, управління запасами, час, інвестиції, інновації, комерційна діяльність.

Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
КОЗАК , С., & СОРОКА , В. (2023). Ефективність транспортних процесів у ланцюгах постачань та його інвестиційна привабливість. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 2(21), 116-121. https://doi.org/10.36910/automash.v2i21.1216