Щодо питання вибору типу вібростенду для діагностування підвіски автомобіля

  • Олександр ДИТЯТЬЄВ кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри експлуатації та сервісу автомобілів

Анотація

Визначення технічного стану підвіски, діагностування амортизаторів можна розглядати як класичне завдання ідентифікації параметрів коливальної системи. Для вирішення цього завдання зазвичай використовується процедура із застосуванням вхідних тестових сигналів у вигляді імпульсу, ступінчастого сигналу або гармонійного сигналу різної частоти. У різні періоди часу використовувалися всі ці можливості, проте в даний час, з цілого ряду причин, виробники автосервісного обладнання віддають перевагу стендам з гармонічним тестовим сигналом. Випускаються два різновиди таких стендів. Перший з них, в основі якого лежить високочастотний резонанс непідресорених мас, називається методом EuSAMA. Другий різновид, заснований на принципі збудження резонансу системи "стенд - підвіска автомобіля", називається резонансним. Принципи побудови, особливості роботи, діагностичні параметри стендів широко висвітлено у літературі. Використання резонансних явищ, застосування тестових гармонійних сигналів, ідентичний зовнішній вигляд стендів значною мірою вводять в оману користувачів стендів і не сприяють грамотному та обізнаному придбанню. Дана робота присвячена порівняльному аналізу деяких основних характеристик стендів та висновки роботи можуть бути корисними технологам автосервісу при виборі обладнання. З міркувань трудомісткості підготовчих операцій при натурних випробуваннях, у цьому дослідженні прийнято аналітичний підхід. З двох типів стендів складнішим є стенд, заснований на резонансному принципі. Його структурна схема містить три маси, три пружні пристрої і два пристрої демпфування. У роботі складено систему трьох рівнянь силової взаємодії та комп'ютерну модель у середовищі Matlab/Simulink. В результаті моделювання отримано порівняльні характеристики чутливості та похибки при різному внутрішньому тиску колеса представників стендів «резонансного» та EuSAMA.

Ключові слова: Вібростенди резонансні, EuSAMA, моделювання, порівняльні характеристики чутливості, похибки.

Опубліковано
2023-11-28
Як цитувати
ДИТЯТЬЄВ , О. (2023). Щодо питання вибору типу вібростенду для діагностування підвіски автомобіля. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 2(21), 91-100. https://doi.org/10.36910/automash.v2i21.1213