ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ ҐРУНТУ

  • Ігор ЦИЗЬ кандидат технічних наук, доцент кафедри аграрної інженерії ім. проф. Г.А. Хайліса Луцького національного технічного університету https://orcid.org/0000-0002-9916-8174
  • Олександр ГОЛІЙ кандидат технічних наук, директор ДПЕДГ «Еліта» http://orcid.org/0000-0002-7283-6865
  • Віктор ХВЕСИК заступник директора Любешівського технічного фахового коледжу ЛНТУ http://orcid.org/0009-0009-0033-651X
  • Ярослав ОЛАСЮК викладач Любешівського технічного фахового коледжу ЛНТУ https://orcid.org/0009-0001-6427-9595
  • Іван ДЕМІХ викладач Любешівського технічного фахового коледжу ЛНТУ https://orcid.org/0009-0000-8506-8976

Анотація

Одним із визначальних факторів фізичної деградації ґрунтів нашої країни є їх переущільнення. Дослідженнями встановлено, що 39 % площ ріллі у нашій державі перебувають у переущільненому стані тобто їх твердість у плужній підошві перевищує 35-40 кгс/см2. Важливим елементом усунення такого негативного явища є встановлення контурів площ із ґрунтами, твердість яких перевищує допустимі межі. Тому науковцями обґрунтовано доцільність збільшенням кількості вимірювань на одиниці площі, що забезпечує репрезентативність отриманих даних. Також акцентується увага на доцільності застосування постійної сітки вимірювань із прив’язкою до координат точок замірів та контуру поля.

Проблема деградації ґрунтів шляхом їх переущільнення сприяла появі широкої пропозиції машин для глибокого розпушення ґрунту від провідних виробників ґрунтообробної техніки. Усі запропоновані знаряддя є високопродуктивними машинами та вимагають енергонасичених тракторів із потужністю двигуна від 40 кВт. У той же час практично відсутня пропозиція машин такого класу для мінітракторів із потужністю двигуна 20-25 кВт, що  не дозволяє провести заходи глибокого розпушення на невеликих ділянка площею до 0,5 га. Проте більшість із них мають ущільненням підорного шару ґрунту до 30 і більше кг/см2.

Тому метою дослідження є встановлення впливу способу обробітку ґрунту на його твердість та обґрунтування конструкції знаряддя для розпушення підорного шару ґрунту для трактора із потужністю двигуна в межах 20-25 кВт. Для вирішення поставленої мети розроблено методику дослідження з використанням приладу «Лан-М PRO» та мобільного додатку фірми Farmis, яка дозволяє отримувати об’єктивну інформацію про величину твердості ґрунту, її зміну за площею поля, глибиною у межах 2,5-60 см та з часом із чіткою актуалізацією точок замірів.

Також розроблена універсальна конструкція культиватора, яка дозволяє його використання, як для глибокого обробітку, так і для звичайного суцільного обробітку ґрунту. Для виконання робіт із глибокого розпушення таким культиватором достатнім є тягове зусилля трактора ХТЗ-3510 при його русі на другій передачі. Вказаний результат досягається завдяки ярусному розташування розпушуючих лап та удосконаленому їх кріпленню до рами.

Результати дослідження твердості ґрунту дослідної ділянки показали, що після першого обробітку ґрунту, який тривалий час не оброблявся, відбувається стабілізація його твердості у межах досліджуваних глибин. Дана твердість лише у окремих зонах, у яких очевидно час від часу рухались КТЗ, виходила за допустимі для нормального росту кореневої системи сільськогосподарських рослин значення (понад 35-40 кгс/см2). Оранка таких полів на глибину 18-20 см та наступна культивація на глибину 10-12 см навпаки призводить до ущільнення підорного шару. Це підтверджено тим, що в усіх варіантах дослідження на глибині 25 см і більше було виявлено значно більше зон із твердістю ґрунту понад 35 кгс/см2. Очевидно, що на зростання твердості певний вплив мали і рясні атмосферні опади. У той же час використання модернізованого культиватра-глибокорозпушувача дозволила знизити твердість ґрунту у шарі 5-30 см до значень які не перевищують 30 кгс/см2. Що підтверджує доцільність впровадження запропонованої у роботі конструкції ярусного культиватора-глибокорозпушувача.

Ключові слова: твердість ґрунту, глибоке розпушення, конструкція культиватора-глибокорозпушувача, тягове зусилля, кронштейн, рама, ярусне розташування лап

Опубліковано
2023-05-25
Як цитувати
ЦИЗЬ , І., ГОЛІЙ , О., ХВЕСИК , В., ОЛАСЮК , Я., & ДЕМІХ , І. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ ҐРУНТУ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(20), 289-301. https://doi.org/10.36910/automash.v1i20.1058