ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДСЬКОГО КОМПЛЕКСУ З ФРОНТАЛЬНИМИ СТЕЛАЖАМИ У СЕРЕДИВИЩІ ANYLOGIC

  • Ігор ТАРАН доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Управління на транспорті», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» http://orcid.org/0000-0002-3679-2519
  • Вадим ЛИТВИН кандидат технічних наук, доцент кафедри «Управління на транспорті», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» http://orcid.org/0000-0002-1572-9000
  • Ірина КЛИМЕНКО кандидат технічних наук, доцент кафедри «Управління на транспорті», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-6263-0951

Анотація

Робота присвячена розв’язанню актуального наукового завдання щодо підвищення ефективності функціонування складських комплексів засобами імітаційного моделювання. На підставі аналізу останніх досліджень було встановлено, що основним критерієм ефективної роботи будь-якого складу є забезпечення необхідного вантажообігу при оптимальних витратах на обробку та зберігання товарів. Було доведено, що склади відносяться до складних систем, в яких можливість застосування традиційних методів пошуку оптимальних рішень є обмеженою, тому для обґрунтування управлінських рішень під час розробки або модернізації роботи складу необхідно використовувати сучасні методи досліджень. Одним із таких методів є імітаційне моделювання.

У якості об’єкта дослідження був обраний сучасний складський комплекс, який розташований у м. Дніпро. Для аналізу можливостей щодо підвищення надійності його роботи та зменшення капітальних та поточних витрат під час експлуатації була розроблена імітаційна модель у середовищі AnyLogic (розробник The AnyLogic Company). Розроблена модель складається з двох елементів. 1. Транспортна мережа для руху автомобілів, навантажувачів та розміщення стелажів у зонах складу відповідно до його компонувальної схеми. 2. Діаграма процесів, яка представляє собою послідовність 114 блоків бібліотеки моделювання процесів AnyLogic, що задають логіку роботи складу.

Представлення розробленої імітаційної моделі у вигляді чорної скрині дозволяє досліджувати вплив вхідних та вихідних параметрів складу на ефективність використання його ресурсів. Був запропонований алгоритм імітаційного експерименту, який складається із потрійного вкладеного циклу варіювання основних параметрів складу: кількості доків для навантаження та розвантаження, а також кількості навантажувачів у зоні зберігання. Загальна кількість прорахунків моделі становила 63 варіанти. За результатами виконаного моделювання були встановлені 4 варіанти роботи складу, які забезпечують виконання його добового вантажообігу. Для підсумкової оцінки отриманих результатів запропоновано структуру комплексного критерію, який враховує загальну кількість навантажувачів, які експлуатуються на складі; середній коефіцієнт використання навантажувачів; середню тривалість завантаження та розвантаження автомобілів; середню тривалість очікування автомобілів під завантаженням та розвантаженням.

Ключові слова: склад, навантажувач, фронтальний стелаж, док, AnyLogic, імітаційна модель, постановка експерименту, критерій ефективності

Опубліковано
2023-05-25
Як цитувати
ТАРАН , І., ЛИТВИН , В., & КЛИМЕНКО , І. (2023). ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДСЬКОГО КОМПЛЕКСУ З ФРОНТАЛЬНИМИ СТЕЛАЖАМИ У СЕРЕДИВИЩІ ANYLOGIC. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(20), 260-271. https://doi.org/10.36910/automash.v1i20.1055