СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ В ДИЗАЙНІ АВТОМОБІЛЯ ДЛЯ МАСОВОГО ВИРОБНИЦТВА

  • Сергій ПУСТЮЛЬГА доктор технічних наук, професор кафедри архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету http://orcid.org/0000-0001-7623-7803
  • Володимир САМЧУК кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету http://orcid.org/0000-0001-9045-9525
  • Віктор САМОСТЯН кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій, Луцький національний технічний університет http://orcid.org/0000-0001-6823-8558
  • Ольга ПРИСТУПА старший викладач кафедри архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету https://orcid.org/0000-0002-8751-2740
  • Зоряна РУБАН-ГОЛОВЧУК старший викладач кафедри архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету https://orcid.org/0000-0001-9396-3460

Анотація

Робота присвячена розробці концептуальних принципів використання геометричних форм та елементів у процесі дизайн-проєктування автомобіля для індустріального виробництва.

Аналіз літературних джерел показав, що геометричний стиль активно застосовується у дизайн-розробках різних елементів, починаючи із зовнішнього вигляду корпусу  автомобіля і закінчуючи об’єктами внутрішнього простору авто. Усі ці об’єкти  покликані підкреслювати загальний геометричний стиль автомобіля і створювати його єдиний візуальний образ. Геометрія відіграє важливу роль  і в ергономіці сучасних авто, оскільки вона визначає форму і розміри різних компонентів, включаючи сидіння, кермо, панель приладів, педалі. Для прикладу, геометрія сидінь визначає кути нахилу спинки, висоту і глибину сидіння, а також відстань між сидіннями в салоні, а це впливає на посадку водія і пасажирів, а також на їх комфорт і безпеку під час поїздки. Геометрія керма впливає на зручність і безпеку управління автомобілем. Відстань від керма до сидіння і положення керма визначають зручність управління авто. Форма керма – впливає на комфорт водія, наприклад, плоске кермо може зробити управління автомобілем зручнішим і приємнішим. Геометрія панелі приладів впливає на зручність використання різних функцій автомобіля, таких як система навігації, мультимедійна система та клімат-контроль. Ергономічне розташування приладів і кнопок в авто може зробити їх легко доступними для водія, без відвертання його уваги під час руху.

Використання геометричних форм та елементів у дизайні інтер’єрів та екстер’єрів авто йде за двома напрямами: дизайн футуристичних шоу-карів і дизайн автомобілів для масового споживання. Дещо обмежені можливості для творчого, креативного дизайну авто другого напряму пов’язане із низкою факторів, дослідженню яких присвячена дана робота. Це стосується проблем: відсутності єдиної класифікації та комплексного аналізу найбільш ефективних для дизайну автомобілів геометричних елементів та форм; ігнорування дизайнерами ефективного поєднання кількох складних геометричних фігур в одному об’єкті чи елементі; інколи недостатнім використанням «параметрики» при проєктуванні автомобіля; недостатнім врахуванням основних технологічних принципів виробництва при застосуванні різноманіття геометричних параметрів. Наведені фактори, на сьогодні, практично не впливають на врахування, у конкретному проєкті, всіх формоутворюючих та функціональних можливостей різноманіття комбінацій геометричних форм і, як наслідок, негативно впливають на психологію цілісного сприйняття дизайну автомобіля людиною.

Всі поставлені, для досягнення мети, завдання досліджень виконані. У роботі представлено аналіз досвіду використання різних геометричних форм для розробки дизайну авто, запропоновано класифікаційну схему елементарних геометричних елементів різної розмірності, які найбільш ефективно застосовуються у дизайн-проєктуванні легкових авто.

На основі класифікації елементів та аналізу їх застосування для різних складових дизайну авто виокремлено 4 основні принципи проєктування автомобіля для масового виробництва та виявлена роль геометричного підходу до дизайну для кожного із запропонованих принципів.

Проаналізовано вплив кожного із досліджених принципів на оптимізацію процесів розробки дизайну авто. На основі запропонованих принципів використання у дизайні авто комбінацій різних геометричних форм, окреслено сучасні ключові тенденції застосування геометричного стилю в дизайні автомобіля для масового виробництва.

Ключові слова: автомобіль для індустріального виробництва, геометричний стиль, дизайн-проєктування авто, комбінації геометричних форм, основні принципи дизайну, ключові тенденції дизайну

Опубліковано
2023-05-24