МАСШТАБНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АВТОМОБІЛЯ

  • Михайло ПОДРИГАЛО доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування та ремонту машин, Харківський національний автомобільно-дорожній університет https://orcid.org/0000-0002-1624-5219
  • Віталій ШЕЇН кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування та ремонту машин, Харківський національний автомобільно-дорожній університет https://orcid.org/0000-0002-9282-0190

Анотація

Випробування дослідних зразків автомобілів та іншої мобільної техніки є невід’ємною частиною їх виробництва. Отримані результати таких випробувань дозволяють робити висновок про можливості подальшого запуску в серійне виробництво. Виробництво натурного дослідного зразка та його випробування вимагає значних витрат ресурсів, зокрема – часу. Тому актуальним було та лишається випробування масштабних моделей. При проведенні випробувань масштабної моделі особливо важливим є забезпечення вірогідності отриманих результатів. Указана вірогідність забезпечується як коректним вибором масштабної подоби (масштабних коефіцієнтів), так і точністю вимірювань зазначених величин при проведені випробувань. Метою дослідження є скорочення часу і зменшення витрат при розробці й постановці на виробництво автомобілів та іншої мобільної техніки шляхом використання випробувань масштабних моделей за рахунок підвищення вірогідності отриманих результатів.

У запропонованому дослідженні розглянуто метод вибору масштабних коефіцієнтів для фізичних величин, що входять до функції стану автомобіля, а також вимоги до точності вимірювань на масштабних моделях. У роботі представлено результати розрахунку масштабних коефіцієнтів для основних фізичних величин, які використовуються при побудові математичних моделей автомобілів та інших колісних машин. У дослідженні також установлено взаємозв’язок між максимальною допустимою похибкою вимірювань при проведенні натурних випробувань і похибкою при випробуваннях масштабних моделей. У результаті проведеного дослідження визначено взаємозв’язок між лінійним масштабним коефіцієнтом та масштабними коефіцієнтами інших фізичних величин, які до сьогодні не були визначені. Визначено залежності відношення максимально допустимих похибок вимірювань при проведенні натурних випробувань і випробувань масштабних моделей від лінійного масштабного коефіцієнта моделі для різних фізичних величин.

Ключові слова: випробування автомобілів, функція стану автомобіля, натурні випробування, масштабне моделювання, похибка вимірювань, масштаб подоби

Опубліковано
2023-05-24
Як цитувати
ПОДРИГАЛО , М., & ШЕЇН , В. (2023). МАСШТАБНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АВТОМОБІЛЯ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(20), 186-196. https://doi.org/10.36910/automash.v1i20.1048