Дослідження сили різання при розточуванні гвинтових нежорстких деталей машин

  • Ростислав РЕДЬКО кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної механіки та мехатроніки, Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-5066-0224
  • Олександр ПОВСТЯНОЙ доктор технічних наук, професор кафедри прикладної механіки та мехатроніки, Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-1416-225X
  • Роман ПОЛІНКЕВИЧ кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки, Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-4243-5585
  • Тарас ЧЕТВЕРЖУК кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки, Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-4445-4632
  • Ольга ЗАЛЕТА кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки, Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-0777-9972

Анотація

У роботі розглянуто особливості процесу проточування навивних заготовок. Встановлено закономірності процесів розточування гвинтових нежорстких деталей. Обґрунтовано особливості конструкції оснащення для розточування ГНЗ на основі теоретичних і експериментальних досліджень, а також доцільності та перспектив використання гвинтових заготовок. Наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-технічної задачі, що виявляється в розробці і створенні технологічних процесів обробки нежорстких гвинтових заготовок, що дозволить забезпечити розширення технологічних можливостей та покращення техніко-економічних показників. За результатами розрахунків, які проводили за допомогою пакету прикладних статистичних програм оброблення та аналізу результатів експериментальних досліджень для ПК, побудовані і проаналізовані залежності поверхонь відгуку параметру оптимізації та двомірного перерізу поверхонь відгуку для наочного зображення результатів проведених експериментальних досліджень. Побудовані і проаналізовані залежності зміни сили різання від подачі і глибини різання. Також обґрунтовані залежності параметру оптимізації, тобто залежність сили різання від зміни одного вхідного фактору з постійним значенням двох інших факторів. Після проведення досліджень за допомогою програми Statistika побудовано двомірний переріз поверхні відгуку залежності сили різання від подачі й глибини різання та поверхню відгуку залежності сили різання від подачі й глибини різання. Апроксимацію отриманої експериментальної ломаної лінії, яка побудована за результатами проведених досліджень, проводили за відомими стандартними методиками, при цьому величину відхилення (неузгодження) визначали за способом найменших квадратів.

Ключові слова: процес різання, подача, глибина різання, характер навантажень, процес розточування, статистичний аналіз, токарно-гвинторізний верстат.

Опубліковано
2023-05-24
Як цитувати
РЕДЬКО , Р., ПОВСТЯНОЙ , О., ПОЛІНКЕВИЧ , Р., ЧЕТВЕРЖУК , Т., & ЗАЛЕТА , О. (2023). Дослідження сили різання при розточуванні гвинтових нежорстких деталей машин. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ, 1(20), 26-32. https://doi.org/10.36910/automash.v1i20.1030